dnes je 28. May. 2020 Odkaz: kontakt kontakt Odkaz: mapa stránky mapa Odkaz: úvod úvod

Kontaktné údaje

Sídlo: Na Letisko 1153 Poprad
Tel: 052 / 77 22 954
Fax: 052 / 77 22 954
Mobil:0911 911 643
0908 532 108
E-mail: jozef.benko2424@gmail.com

Prevádzková doba

pre klientovúrady
Pondelok:8:00 - 13:00od 13:00
Utorok:8:00 - 13:00od 13:00
Streda:8:00 - 13:00od 13:00
Štvrtok:8:00 - 13:00od 13:00
Piatok:8:00 - 13:00od 13:00

Fakturačné údaje - KaK

Obchodné meno: K a K Consulting, s.r.o.
Sídlo: Na Letisko 1153
Názov obce: Poprad
PSČ: 058 01
Zap. na Prešov, odd. Sro, vl.č.20082/P
IČO: 44 147 457
DIČ: 2022594959
IČ DPH: SK2022594959
Bankové spojenie: VÚB Banka, Poprad
Číslo účtu v tvare IBAN: SK85 0200 0000 0024 4939 5857
SWIFT / BIC: SUBASKBX

Fakturačné údaje - D&J

Obchodné meno: D&J Consulting, s.r.o.
Sídlo: Na Letisko 1153
Názov obce: Poprad
PSČ: 058 01
Zap. na Prešov, odd. Sro, vl.č.33305/P
IČO: 50 460 111
DIČ: 2120330927
Bankové spojenie: VÚB Banka, Poprad
Číslo účtu v tvare IBAN: SK02 0200 0000 0037 1492 3759
SWIFT / BIC: SUBASKBX