dnes je 16. Jun. 2024 Odkaz: kontakt kontakt Odkaz: mapa stránky mapa Odkaz: úvod úvod

14 rokov spolu

najnovšie aj v Košiciach

Naše služby

Účtovné služby

 • vedenie účtovníctva
 • evidencia DPH a spracovanie
 • saldokonto odberateľov
 • účtovanie nákladov a výnosov
 • účtovné poradenstvo
 • spracovanie účtovnej závierky

Mzdové služby

 • vedenie mzdovej a personálnej
 • ročné zúčtovanie dane
 • spracovanie mzdových listov
 • spracovanie a odovzdávanie miezd
 • zabezpečenie styku so zdravot
 • vypracovanie potvrdenia o dobe

Daňové poradenstvo

 • posudzovanie zámerov podnikania
 • optimalizácia daňovej záťaže
 • spracovanie daňových priznaní
 • zastupovanie klienta
 • zabezpečenie styku so zdravot
 • riešenie sporných prípadov

Hierarchia spoločnosti

  konatelia
 • Ing. Kleinová Daniela
 • Ing. Benko Jozef
 • externí spolupracovníci
 • Mgr. Alexová Zuzana
 • Anna Cicáková
 • Ing. Olejárová Nina
 • Sidorová Adriana
 • Ing. Sulirová Elena
 • Ing. Tonhajzerová Janka
 • Ing. Ungerová Ivana

Údaje z portálu finstat.sk

Naši partneri